آپدیت 25 خرداد اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه های 10،50،150 نفره و 300 نفره Pro بهمراه Demo بارگذاری گردید

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

ضریب اینتا کد مالیاتی (سود فعالیت)

ضریب اینتا کد مالیاتی

ضریب اینتا کد مالیاتی

برای بررسی این مفهوم ابتدا لازم است مفهوم رسیدگی مالیاتی و روش علی الراس مالیات را بدانیم.

برای دانلود جدول ضریب اینتا کد مالیاتی و جدول کد آیسیک به انتهای این صفحه مراجعه نمایید.

تاریخچه رسیدگی به روش علی الراس

تا قبل از سال ۹۸ رسیدگی مالیاتی به کسب و کارها به دو روش انجام می‌گرفت:

  1. رسیدگی مالیاتی و قبولی دفاتر
  2. رسیدگی از طریق روش علی الراس

در واقع تمامی صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی ابتدا با ارسال اظهارنامه عملکرد، مبلغ درآمد و هزینه‌های خود را به اداره امور مالیاتی اظهار می‌کنند.

سپس در هنگام رسیدگی، تمام اسناد و مدارک مربوط به درآمد و هزینه‌های ابرازی را به ممیز رسیدگی ارائه می‌دهند.

در این صورت چنانچه اسناد و مدارک بررسی شده مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، دفاتر قبول شده و ممیز با بررسی دقیق اسناد مربوط به هزینه‌ها (هزینه‌های عمومی و اداری و هزینه‌های مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته) و درآمدها، هزینه‌های غیر قابل قبول و درآمدهای کتمان شده (در صورت وجود) را به درآمد مشمول مالیات ابرازی شخص اضافه کرده و مبلغ مالیات شخص را تعیین می‌کند.

حال در صورتی که به دلایل ذکر شده در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم ، دلایلی از جمله :

عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر، عدم ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی و یا غیر قابل قبول بودن اسناد و مدارک ابرازی از نظر اداره امور مالیاتی،

مدارک و دفاتر شخص قابل رسیدگی نبوده یا از طرف اداره امور مالیاتی دفاتر مردود میشد، مالیات شخص به روش علی الراس محاسبه می‌شد.

به این صورت که اداره امور مالیاتی با استناد به اطلاعات موجود از جمله گردش حساب‌های بانکی یا میزان خرید و فروش ارسال شده برای مودی در سامانه ۱۶۹ ، سامانه ارزش افزوده ، گزارشات ارسالی و…  میزان درآمد شخص را تعیین می‌کرد.

سپس با استفاده از ضریب مالیاتی که برای کسب و کارها در جدول ضرایب بیان شده بود، درآمد مشمول مالیات را محاسبه و مالیات شخص را به صورت علی الراس تعیین می‌کرد.

از سال ۹۸ روش رسیدگی از طریق علی الراس حذف شده و مبنای تشخیص مالیات مؤدی در واقع اظهارنامه ابرازی خود مؤدی قرار گرفت.

یکی از دلایل مهم و غیر قابل انکار برای تصویب این قانون تشویق صاحبان کسب و کار به انجام تکالیف مالیاتی و ارسال اظهارنامه عملکرد می‌باشد.

در این روش سازمان به جای استفاده از ضریب مالیاتی جدول ضرایب از اینتاکد (سود فعالیت) مالیات شخص را تعیین می‌کند.

در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که رسیدگی به روش علی الراس فقط به صورت اسمی از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد چرا که در عمل حذف کامل این روش برای اداره امور مالیاتی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در واقع چنانچه شخص از ارسال اظهارنامه عملکرد و یا ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی خودداری کند، اداره امور مالیاتی برای رسیدگی به اسناد و مدارک شخص چاره‌ای جز رسیدگی به روش علی الراس نخواهد داشت.

با این تفاوت که این بار به جای استفاده از جدول ضرایب مالیاتی که تا پیش از سال ۹۸ از آن استفاده می‌کرد از ضریب اینتا کد مالیاتی برای تعیین سود فعالیت شخص استفاده می‌کند.

بدین معنی که در صورت ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک دیگر ممیز نمی‌تواند مانند قبل (قبل از تصویب این قانون و حذف روش علی الراس) دفاتر را مردود اعلام کند و از روش علی الراس مالیات شخص را محاسبه کند.

بلکه باید کلیه هزینه‌ها و درآمدهای شخص را به طور کامل بررسی کرده و هزینه های غیر قابل قبول و درآمدهای کتمان شده را به درآمد مشمول مالیات اضافه و مالیات شخص را تعیین کند.

ضریب اینتا کد مالیاتی (سود فعالیت) چیست ؟

در این مقاله، به بررسی کد آیسیک (ISIC) و ضریب “اینتا کد مالیاتی” می‌پردازیم که به عنوان دو مفهوم مهم در زمینه‌ مالیاتی مطرح هستند.

در این مقاله شامل تعریف و توضیحات جامعی درباره هر یک از این مفاهیم است و به تحلیل عمیق تری از کاربردها و اهمیت آن‌ها می‌پردازیم.

کد آیسیک (ISIC) چیست؟

کد آیسیک یا کد isic، یک کد رهگیری مالیاتی است که برای طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی اصناف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سیستم طبقه بندی نقش مهمی در تعیین نرخ مالیات و محاسبه ضریب مالیاتی متعلق به درآمد کسب و کارهای مختلف ایفا می‌کند.

در واقع کد آیسیک مالیاتی سیستمی طبقه‌بندی‌شده جهت اصناف و مشاغل است.

کد آیسیک مبنایی است که موجب آن فعالیت مؤدیان مالیاتی به‌صورت دقیق و جزء به‌ جزء گروهبندی‌ شده که امکان محاسبه ضریب مالیات هر فرد را بسته به شغل آن معین می‌سازد.

اهمیت استفاده از ISIC (کد آیسیک)

طبقه بندی در برگیرنده کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی.

امکان مقایسه روند فعالیت‌ها در سطح ملی و بین المللی در صورت بکارگیری طبقه بندی ISIC

توصیه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به کلیه کشور‌های عضو جهت استفاده از طبقه بندی ISIC

استفاده ۹۸ کشور در قاره‌های مختلف جهان از طبقه بندی آیسیک

در طبقه بندی آیسیک، دو رقم اول کد آیسیک نشانگر صنعتی است که موسسه در آن فعالیت دارد، رقم سوم نشانگر گروه صنعتی و رقم چهارم نشانگر عنوان اختصاصی رسته است که فعالیت در حوزه آن انجام می‌شود. پس به طور کلی تمام فعالیت‌های اقتصادی در چهار رقم خلاصه شده و پوشش داده می‌شود.

به عنوان مثال:

بخش (۰۱): کشاورزی، شکار و جنگلداری

رده (۰۱۱): کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط

گروه (۰۱۱۲): دامداری

طبقه (۰۱۱۲۱): فعالتی‌های دامداری روزانه (تولید لبنیات)

طبقه بندی در ایران کد بر حسب کالا و خدمات می‌باشد که متاسفانه این کد با ورود ضریب اینتا کد مالیاتی تقریبا از درجه اعتبار خود ساقط شده.

ضریب اینتا کد مالیاتی ( شناسه یکتای فعالیت ) چیست؟

ضریب اینتا کد مالیاتی یک مفهوم مهم در حوزه مالیات است که نمایانگر حساسیت مالیاتی فرد یا نهاد به تغییرات مختلفی از جمله درآمد، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر عوامل مالی است.

این ضریب به صورت یک عدد یا درصد بیان می‌شود و نشان‌دهنده میزان تغییر مالیات ناشی از تغییر در این عوامل است.

ضریب اینتا کد مالیاتی در واقع کدی است که برای طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایران استفاده می‌شود.

به این صورت که تمام فعالیت‌های اقتصادی در کشور به گروه‌های کوچک‌تر و با جزئیات بیشتر طبقه بندی می‌شود.

سپس برای هر دسته از این فعالیت‌ها که در یک گروه قرار می‌گیرند یک کد در نظر گرفته می‌شود که به آن اینتاکد فعالیت می‌گویند.

برای فعالیت‌های اقتصادی که در یک گروه  قرار گرفته باشند و دارای یک اینتاکد مشترک باشند یک ضریب مالیاتی برای محاسبه سود خالص (درآمد مشمول مالیات) در نظر گرفته می‌شود.

برای مثال ضریب عمده فروشی مواد غذایی 12 بدین معنی است که از کل مبلغ فروش بدست آمده 12% سود خالص می باشد، که بسته به حقیقی ( ماده 131 ق.م.م ) یا حقوقی ( ماده 105 ق.م.م ) بودن شخص مالیات از آن اقتباس می شود.

کاربردهای ضریب اینتا کد مالیاتی

ضریب اینتا کد مالیاتی برای افراد و شرکت‌ها به عنوان یک ابزار برای بررسی تاثیرات مالیاتی و مدیریت بهینه مالیات استفاده می‌شود.

با در نظر گرفتن این ضریب، افراد و شرکت‌ها می‌توانند تصمیمات مالیاتی خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند و از مزایای قوانین مالیاتی بهتر بهره‌مند شوند.

طبقه بندی انواع ضرایب اینتا کد مالیاتی

اینتا کد مالیاتی، فعالیت‌های اقتصادی را به ۳ گروه اصلی طبقه بندی می‌کند:

  • تولیدی
  • بازرگانی
  • خدمات

بدیهی است که در حال حاضر این کدگذاری اختصاصی انجام شده صرفا در سامانه‌های مربوط به سازمان امور مالیاتی کاربرد دارد.

اینتا کد را چگونه به پرونده مالیاتی خود اضافه کنم؟

یکی از مراحل ثبت نام الکترونیکی پرونده مالیاتی، انتخاب اینتاکد است، به این شکل که در مراحل تشکیل پرونده الکترونیکی به آدرس Tax.gov.ir فرمی وجود دارد که ضمن انتخاب نوع فعالیت خود از میان گزینه‌های (تولید – بازرگانی – خدمات) در ادامه در لایه های داخلی اینتاکد آنقدر عمیق‌تر می‌شوید تا در نهایت به اینتاکد نهایی فعالیت خود می‌رسید.

آیا می‌توانم اینتاکد فعالیت غیرمرتبط را انتخاب کنم؟

در مراحل انتخاب اینتا کد توسط مودی مالیاتی تا زمانی‌که درج اینتاکد اولیه در تکمیل پرونده مالیاتی انجام می‌شود این امکان را دارید که بر اساس موضوع فعالیت خود، اینتاکد را انتخاب کنید.

اما شاید به صورت سهوی یا عمدی، اینتاکد مجزایی از فعالیت اصلی خود انتخاب کنید که این مورد در زمان رسیدگی‌های مالیاتی با مطابقت‌های سیستماتیک از سوی واحد مالیاتی مشخص و توسط کارشناسان اصلاح خواهد شد.

نکته : اگر به سبب انتخاب کد اولیه اشتباه، میزان مالیات برآوردی و تشخیصی شما کمتر از میزان واقعی فعالیتتان باشد، مازاد مالیات همچنین جرائم مالیاتی مربوطه اخذ خواهد شد.

آیا اینتاکد قابل ویرایش است:

بله ، چنانچه قبلا اینتاکد فعالیت خود را مشخص کرده باشید، از طریق مراجعه به کارشناسان مالیاتی در اداره مالیات و با ارائه اسناد و مدارک و مجوزهای فعالیت، می توانید اینتاکد فعالیت اقتصادی خود را تغییر دهید.

تغییر اینتاکد در مواردی می‌تواند در نسبت سود فعالیت اقتصادی شما تغییر ایجاد کند و میزان مالیات شما را در برخی شرایط کاهش یا افزایش دهد.

نکته : بعضا مشاهده شده که برخی مودیان به دلیل ضرایب کمتر مالیاتی، اینتاکد عمده فروشی انتخاب کرده اند اما نکته مهم بغیر از جرایم مالیاتی در صورت کشف ؛ تغییر در تکالیف مالیاتی و از همه مهمتر مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

آموزش گام به گام ارسال اظهارنامه تبصره 100

مثالی عملی از کاربرد اینتا کد

با فرض واریز مبالغ به حساب تجاری شخص حقیقی در سال 1402 ( از طریق کارتخوان ، کارت به کارت ، وصول چک و … ) با فعالیت ؛ فروش انواع تلویزیون و لوازم صوتی با اینتا کد 2120046 ، یکصد میلیارد ریال است.

با توجه به اینکه شخص اسناد مدارک ارائه نداده یا کتمان درآمد داشته یا اینکه از فرم تبصره 100 استفاده کرده :

مطابق جدول ، ضریب فعالیت وی 10% می باشد که سود فعالیت وی 10 میلیارد ریالمی باشد .

100.000.000.000*10% = 10.000.000.000

معافیت شخص حقیقی در سال 1402 مبلغ 475.000.000 ریال می باشد که از مبلغ سود فعالیت کسر می گردد.

10.000.000.000 – 475.000.000 = 9.525.000.000 ریال مبلغ مشول مالیات

رقم مشمول مالیات مطابق نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم بدین شکل محاسبه می گردد :

2.000.000.000 * 15% = 300.000.000 ریال مالیات پله اول

2.000.000.000 * 20% = 400.000.000 ریال مالیات پله دوم

5.525.000.000 * 25% = 1.381.250.000 ریال مالیات پله سوم

جمع این سه مورد : ٢,٠٨١,٢٥٠,٠٠٠ مالیات متعلقه سال 1402 فرد می باشد.

دانلود جدول ضریب اینتا کد مالیاتی فعالیت بازرگانی

دانلود جدول ضریب اینتا کد مالیاتی فعالیت خدماتی

دانلود جدول ضریب اینتا کد مالیاتی فعالیت تولیدی

دانلود جدول کد آیسیک مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *