آپدیت 25 خرداد اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه های 10،50،150 نفره و 300 نفره Pro بهمراه Demo بارگذاری گردید

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

تصویبنامه حد نصاب معاملات 1403 موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

حد نصاب معاملات 1403

حد نصاب معاملات 1403 شماره 36851

جهت دانلود بخشنامه حد نصاب معاملات 1403 کلیک کنید.

ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات (طبقه‌ بندی معاملات‌) مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ به شرح زیر است:

معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قيمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ می شوند : ⤵⤵⤵

الف – (اصلاحی 1403/03/01)- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد ميليون ریال (2.100.000.000) باشد.

ب – (اصلاحی 1403/03/01)- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بيشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد ریال (21.000.000.000) تجاوز نکند.

پ – (اصلاحی 1403/03/01)- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ بیست و یک میلیارد ریال (21.000.000.000) باشد.

تبصره ۱ ـ وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی مکلف‌ است‌ در ابتدای هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را بر اساس‌ شاخص‌ بهای کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ايران‌، جهت‌ تصويب‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ پيشنهاد نمايد.

تبصره ۲ ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی واحد متقاضی معامله‌ می باشد.

تبصره ۳ ـ مبلغ‌ يا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر يک‌ از نصاب‌ های فوق‌ نبايد با تفکيک‌ اقلامی که‌ به‌ طور متعارف‌ يک‌ مجموعه‌ واحد تلقی می شوند، به‌ نصاب‌ پايين‌ تر برده‌ شود.

حد نصاب معاملات 1403

1403 1

ماده 12 بخشنامه استهلاک ( ماده 149 قانون مالیات های مستقیم )

در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از 210.000.000 ریال ( معادل 10% حد نصاب معاملات کوچک ) باشد، می توان آن را بعنوان هزینه جاری ثبت نمود.

بخشنامه 200/96/512 تبصره 3 ماده 169 قانون م.م

مطابق ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون م.م ، معاملات کمتر از 105.000.000 ریال ( معادل 5% حد نصاب معاملات 1403 ) را می توان بصورت تجمیعی ارسال نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *