آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

تبصره ۱ :

در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی پ به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر،

پ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ث – اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها منتشر شده در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می شود انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

تبصره ۳ :

ت – شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند.

تبصره ٤ :

الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است

در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%)

و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز ( معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳) مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند…….

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403

مالیاتی قانون بودجه 1403 4

تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 131 ق.م.م

تبصره (الحاقی 1394/04/31) ( اصلاحی قانون بودجه سال 1403):
به ازای هر ده درصد (10%) مازاد بر چهل درصد (40%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده، نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.
شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ب – آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی تامین می نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشند.

تبصره 3 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ت – به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان

مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را

از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور بر اساس

دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید نماید.

در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

جریمه های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می شود .

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است نیز تسری می یابد.

مالیات مراکز درمانی و پزشکان در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ت – تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی نیروهای مسلح خیریه ها و شرکتهای دولتی

مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود

به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود.

حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم :

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد ( 20% ) مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره 100 در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ج – به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش می یابد.

مالیات خودرو در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

چ – انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است

نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می گردند.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود .

سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند .

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم :

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (2.5%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

معافیت ماده 57 و ماده 101 در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ح – میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ( ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود .

همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است.

فعالیتهای انتشاراتی مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.

خ – یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

د – ما به التفاوت یارانه قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن مورد تایید سازمان حسابرسی که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو تابعه و وابسته پرداخت می شود

به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور می شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی مشمول مالیات به نرخ صفر است.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ذ –

۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری باغ ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و اعیان و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد ( ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد

مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.


۲ – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی باشند.
باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و کمیسیونهای ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند.

هشتاد درصد (۸۰) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی شهرداری ها جهت توسعه فضای سبز جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها و دهیاریها جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیر ساختهای اشتغال روستایی محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابطهای نرم افزاری وب سرویس)،
حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار این سازمان قرار دهند.
احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط این سازمان تعیین میشود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
۴- تمامی اشخص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند.
ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد.
این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود.

تبصره ٦ :

الف – در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (۱۰) عبارت مازاد بر چهل درصد (۴۰) اضافه می شود معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود.

۵-۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

5-۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۵-۴- از محل شصت درصد (۶۰%) سهم وزارت ورزش و جوانان سی درصد (۳۰%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد.

ر – در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود.

ز – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام،

مالیات موضوع بند ز تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات تجهیزات و قطعات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید.

بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

وضع عوارض نیم درصد ارزش صادراتی محصولات معدنی و پتروشیمی

‌ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام.فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست.تصویبنامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول 👈 مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، 👈 نیم درصد (۰/۵%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود.

تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد

به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید.

دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد این بند نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد.

سقف معافیت مالیاتی با نرخ صفر در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

س – مجموع معافیت ها، نرخ صفر ،مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان

به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل اعمال است.

تبصره ۷ :

ت – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را با تشخیص کار گروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

پس از جداسازی و فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته اداری عمومی و توزیع و فروش و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند

تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

ح – نقل و انتقال اموال و داراییها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.

تبصره 8 :

الف –

۱ – در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی

به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷/۵۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%)، فروش داخلی فراورده های نفتی فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ما به التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۵ – سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی را با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تامین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها

به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

تبصره ۹ :

الف – به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجاره داده می شود:

۲ – حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی دارو و مواد اولیه دارو نهاده های دامی و کشاورزی ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱) کاهش دهد.

مواردی که کمتر از یک درصد (۱%) است به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند.

فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ب – ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود

فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود.

با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره ۱۰ :

الف – میزان مالیات طرح پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ شامل ساخت آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنایی برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

در طرح پروژه های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها

با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح پروژه ها تعلق نمی گیرد.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

طرح پروژه های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

تبصره ۱۱ :

ب – مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر ) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد

مبالغ کمک پرداختی به کارور اپراتور های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است

گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

معافیت کسب و کارهای اینترنتی در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

ت – در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم های داخلی) تا پایان سال ۱۴۰۳

درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم های) داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود.

تبصره ١٤ :

ت – شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه پرتفوی هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد

به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد

تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران هزینه شود…….

مالیات حقوق در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

موارد ذیل در اکسل حقوق و دستمزد 1403 رعایت گردیده

تبصره ١٥ :

ت – در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل

حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه، حق مشاوره حق حضور در جلسات ،پاداش حق التدريس، حق التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند

چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، به شرح زیر است:

۱ – سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:

۲-۱ – نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ده درصد 👈 (۱۰%)

۲-۲ – نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال پانزده درصد 👈 (۱۵%)

۲-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیست درصد 👈 (۲۰)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به بالا سی درصد👈 (۳۰%)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روزمزد، قراردادی، حق التدریس حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت حق التاليف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند.

ماده 85 قانون مالیات های مستقیم :

(اصلاحی 1371/02/07)- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد👈 (10 %) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد 👈(20 %) است.

ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.

تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات مستقیم

مطابق تبصره دو قانون مالیاتی کشور، پرداختی حقوق در دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، موسسات پژوهشی، فناوری که از شورای آموزش عالی وزارت خانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی که دارای مجوز رسمی از وزارت خانه هستند

به اشخاص حقیقی که شامل کارکنان رسمی و کارکنان حق التدریس می‌شود مشمول مالیات مقطوع به نرخ 👈 ۱۰% و درصد مالیات تکلیفی حق پژوهش، حق التحقیق و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی 👈 ۵% است. البته سایر مقررات تبصره یک نیز باید رعایت شود.

برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند

از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید.

رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق میباشد.

۴ – مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است.

تبصره ١٦ :

ب – اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ می گردد.

همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.

سید محمد هادی سبحانیان

برای دانلود pdf احکام مالیاتی قانون بودجه 1403 کلیک نمایید

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از اینکه به جمع گروه مالی و نرم افزاری پرشین فای پیوستید سپاسگزاریم.