آپدیت 25 خرداد اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه های 10،50،150 نفره و 300 نفره Pro بهمراه Demo بارگذاری گردید

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

توابع شمارش در اکسل | 0 تا 100 اکسل در پرشین فای

توابع شمارش در اکسل

تابع Count

این تابع تعداد سلول های حاوی داده های عددی را شمارش می کند.

فرمت تابع :

Count(Value1;[Value2];…)=                                                                       

نکته : این تابع سلول های حاوی متن، کاراکتر خالی، و سلول خالی را شمارش نمی کند.

نکته : این تابع تاریخ و زمان را به عنوان عدد در نظر می گیرد.

نکته : نمی توانید خود سلول حاوی فرمول را به عنوان آرگومان وارد کنید، در این صورت جواب صفر خواهد.

image 1
image 2

توضیحات

در خانه C1 مقادیر عددی خانه های  A1 تا B3 را جستجو نمودیم، ملاحظه می کنید که مقدار 4 برگردانده شده و این بدان معنی است که چهار سلول حاوی مقادیر عددی هستند، حتی سلول B3 که حاوی مقدار عددی حاصل از فرمول بوده محاسبه شده، و سلول های B2 و B3 محاسبه نشدند.

توابع شمارش در اکسل

آموزش توابع شمارش در اکسل، بر گرفته از کتاب ژنتیک حسابداری و حسابرسی مبتنی بر اکسل می باشد.

تابع Counta

این تابع مشابه تابع Count  عمل نموده ولی با این تفاوت که تعداد سلول های غیر خالی را محاسبه می کند.

فرمت تابع :    

Counta(Value1;[value2];…)=                                                                   

نکته : این تابع هر سلولی که حاوی حتی یک کاراکتر خالی باشد را محاسبه می کند.

image 8

توضیحات

در سلول B2 فرمول بدین صورت عمل کرده :

خانه های حاوی مقدار را از بین سلول های A1 تا B4 محاسبه کرده و عدد 7 را برگردانده.

به تصویر اول دقت نمایید : سلول B3 بنظر خالی بود ولی به این دلیل که حاوی فرمول است محاسبه شده.

سلول B4 حاوی یک کاراکتر خالی (Spase) می باشد، پس شمارش شده.

فقط سلول B1  کاملا خالی می باشد.

در سلول C3 و C4  به این دلیل که خود خانه حاوی فرمول به عنوان آرگومان در نظر گرفته شده مقدار صفر برگردانده شده.

توابع شمارش در اکسل

تابع Countblank

این تابع فقط سلول های خالی را شمارش می کند.

فرمت تابع : 

Countblank(Value1;[Value2];…) =                                                             

این تابع تمام خصوصیات ذکر شده در دو تابع قبل را نیز دارا می باشد.

مثال قبل را تکرار می کنیم، با این تفاوت که در سلول C3 به کمک این تابع مقدار خانه های خالی را شمارش می کنیم.

نتیجه تابع (1) می باشد.

image 9

توابع شمارش در اکسل

تابع Countif & Countifs

این دو تابع سلول های مورد نظر را همراه با شرط خاص شمارش می کنند.

وجه تمایز دو  تابع فوق در این است که تابع Countif فقط یک شرط را می پذیرد ولی تابع Countifs  چند شرط همزمان را بررسی می کند.

نکته : عملکرد این دو تابع شباهت بسیاری با توابع Sumif و Sumifs دارد.

ساختار کلی این دو تابع بدین صورت می باشد:

Countif(Range;Criteria)=

Countifs(Criteria_Range1;Criteria1; Criteria_Range2;Criteria2…)=

                 

نکته : اکسل 2013 تا 127 شرط را می پذیرد.

محدوده ای که شرط بر آن اعمال می شود:  Range                                                 

شرط مورد نظر:  Criteria                                                                                        

محدوده شرط اول : Criteria_Range1                                                                                   

شرط اول :Criteria1                                                                                                            

محدوده شرط دوم : Criteria_Range2                                                                                   

شرط دوم : Criteria2

                                                                                                         

نکته : شرط (Criteria) می تواند شامل عدد، عبارت، آدرس، علائم یا تابع باشد، فقط نکته مهم این است که کلیه عبارات یا شرط های ریاضی باید درون علامت کوتیشن(” “) قرار گیرد.

نکته : می توانید شمارش را بر اساس حروف ابتدا، انتها، وسط متن و… انجام دهید،برای این منظور از Wildcardها استفاده می کنیم.

image 10

با توجه به اطلاعاات فوق مطلوبست محاسبه مفروضات ذیل:

فرض1 : غیبت بیش از حد کلیه کارکنان.(بیشتر از 10 ساعت)

فرض2 : تعداد کارکنان خط تولید.

فرض3 : تعداد کارکنان خط تولید1.

فرض4 : تعداد کارکنان دارای غیبت.(تعداد سلول های پر)

فرض5 : تعداد کارکنانی که غیبت نداشتند.(تعداد سلول های خالی)

فرض6 : تعداد سلول های نامساوی B2 (بین سلول های B1 تا B8).

فرض7 : تعداد سلول هایی که مقدار عددی دارد.(از A2 تا E8)

فرض8 : غیبت غیر مجاز کارگران.(بیش از 10 ساعت)

فرض9 : تعداد ساعات کارکرد بالای 155 که غیبت آنها بیش از 17 ساعت باشد.

فرض10 : میانگین حسابی ساعات کارکرد کاگران خط تولید که غیبت آنها بیش از 10 ساعت باشد.

فرض11 : تعداد کارکنانی که نام آنها بصورت تکراری وارد شده.

توابع شمارش در اکسل

حل مفروضات

سلول های زیر طریقه فرمول نویسی مفروضات را نشان می دهند.

image 11

فرض 11: فرمول  را در سلول H2 نوشته و با کمک Auto Fill به خانه های زیرین کپی کردیم.

دقت کنید که آدرس دهی برای سلول های A2 تا A8 بصورت مطلق و برای سلول A2 بصورت نسبی می باشد، زیرا هنگام کپی فرمول آدرس سلول A2 باید بصورت خودکار تغییر کند،

ولی آدرس خانه های A2 و A8 نباید تغییر کند.

نتیجه فرمول TRUE  یا FALSE می باشد.

خانه حاوی مقدار TRUE دارای مقدار تکراری می باشد.

image 12

توابع شمارش در اکسل

توضیحات :

فرض 1 : تابع در محدوده B2 تا B8 بدنبال اعداد بزرگتر از(10) می گردد و تعداد آنها را برمی گرداند.

فرض 2 : تابع در محدوده D2 تا D8 بدنبال کارکنانی که با کلمه خط شروع می شود می گردد.

فرض 3 : تابع در محدوده D2 تا D8 بدنبال مقدار کاملا مشابه با خانه D2 می گردد.

نکته : زمانی که شرط ما آدرس یک سلول باشد، نیاز به کوتیشن ندارد.

فرض 4 : تابع در محدوده B2 تا B8 بدنبال خانه های حاوی مقدار می گردد.   “<>”

نکته : مقدار، شامل هرگونه کاراکتر می شود، حتی یک کاراکتر خالی(Space) یک مقدار محسوب شده و سلول خالی فرض نمی گردد.

فرض 5 : تابع در محدوده B2 تا B8 بدنبال سلول های خالی می گردد.  “=”

فرض 6 : تابع در محدوده B2   تا B8 بدنبال سلول های نامساوی با B8 می گردد. “<>”&B8

نکته : اگر بجای آدرس سلول B8 از مقدار آن استفاده کنیم باید آن را درون کوتیشن قرار دهیم.

فرض 7 : تابع در محدوده A2 تا E8 (کل جدول) بدنبال سلول های حاوی مقادیر غیر عددی می گردد.

در اینجا علامت (*) به معنای مقادیر رشته ای و غیر عددی می باشد.

نکته : مقادیر زمان و تاریخ عددی محسوب شده و شمارش می شود و کاراکتر خالی رشته ای محسوب می شود.

فرض 8 : تابع ابتدا در محدوده B2 تا B8 بدنبال مقادیر بزرگتر از (10) گشته و در مرحله بعد سراغ شرط دوم رفته و در محدوده E2 تا E8 بدنبال مقادیر مشابه سلول E3 می گردد.تابع وتعداد سلول های که هر دو شرط برای آنها صدق می کند را بر می گرداند.

فرض 9 : تابع در محدوده C2 تا C8 بدنبال مقادیر بزرگتر از (155) گشته و در مرحله بعد درمحدوده B2 تا B8 بدنبال مقادیر بزرگتر از (17) می گردد وتعداد سلول های که هر دو شرط برای آنها صدق می کند را بر می گرداند.

فرض 10 : ابتدا به کمک تابع Sumifs ، خانه های C2 تا C8 که مقدار محدوده B2 تا B8 آن بزرگتر از مقدار خانه B3 باشد و همچنین خانه های D2 تا D8  آنها با کلمه (خط) شروع شده باشد را باهم جمع می زنیم که مقدار آن (475) می باشد.

در مرحله بعد به کمک تابع Countifs تعداد سلول های محدوده B2 تا B8 که مقدار آنها از B3 بیشتر باشد و محدوده D2 تا D8 آنها با حروف (خط) شروع شود را بدست می آوریم.

نتیجه مرحله یک (475) را تقسیم بر نتیجه مرحله دوم (3) می کنیم ، نتیجه (158.33) بدست آمد.

نکته : در تابع Countifs محدوده شرط ها باید متناظر باشند.

در این آموزش توابع شمارش در اکسل بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مطالعه نمایید : آدرس دهی در اکسل ( مطلق – نسبی – ترکیبی )

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *