آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده

جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده

جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده
جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده
جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده
جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده

شماره : ۲۷ / ۲۰۰/۱۴۰۲

مورخ : ۱٤۰۲/۱۲/۲۸

مخاطبان / ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی

موضوع : رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده | بخشنامه های مالیاتی

به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر می دارد؛

۱) مطابق بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ماخذ محاسبه جرائم بند یادشده، صرفاً مالیات و عوارض پرداخت نشده مربوط به موارد مندرج در این بند شامل :

کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات با استرداد غیر واقعی منجر شود، می باشد.

جرایم مواد 35 و 36 مالیات بر ارزش افزوده

۲) در خصوص مؤدیان، مادامی که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلف به اجرای مقررات مربوطه نگردیده اند،

ادارات امور مالیاتی چنانچه انجام تخلفات بند (ب) ماده ۳۶ قانون پیش گفته را احراز و به صورت مکتوب به اطلاع مؤدی نرسانده باشند،

مجاز به اخذ جریمه تكرار تخلف موضوع بند یاد شده نخواهند بود

و در خصوص مؤدیان پس از الزام به انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اخذ جریمه بند فوق الذکر می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام پذیرد.

۳) ملاک تعیین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بر مبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قانونی یا اطلاعات سامانه مؤدیان حسب مورد می باشد؛

لذا در صورت اعمال جریمه بند (الف) ماده مذکور، اخذ جرائم موضوع بند (ب) این ماده موارد مرتبط با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مؤدیان بصورت همزمان موضوعیت ندارد.

لیکن مشمولیت مؤدی بابت جریمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون صدرالاشاره، مانع از تعلق جریمه مواردی در بند (ب) ماده یاد شده که ارتباطی با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مؤدیان ندارد شامل :

ثبت معامله خود به نام غیر و یا معامله غیر به نام خود و استناد به اسناد صوری در صورت احراز نخواهد بود.

۴) با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جریمه ماده ۳۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص مؤدیان نظام مالیاتی پس از استقرار سامانه مؤدیان موضوعیت ندارد.

سید محمدهادی سبحانیان

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *