آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

دانستنی های مالیاتی | جریمه کتمان درآمد قابل بخشش است؟

جریمه کتمان درآمد

کتمان درامد

ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

جریمه کتمان درآمد

مودیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه هایی به شرح زیر می‌باشند‌:

الف- تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده اند‌:

ده میلیون (10.000.000) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد.

این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مودیان باید بپردازد.

ب- کتمان معامله ( کتمان درآمد )، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود‌:

دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

جریمه کتمان درآمد

ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

مواد (161) ، (162) ، (167)، (169 مکرر ) ، (171) ، تبصره (1) ماده (177) ، (178) ، (182) ، (186) و تبصره (1) آن ، (191) ، (198) ، (202) ، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216) ، (218)، (219) ، (231) ، (232) ، (235) ، (242)، (243) ، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257) ، (274) منهای بند ( 3 )آن، (275) ، (276) ، (277) و (279) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این قانون جاری است.

جریمه کتمان درآمد

احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مواد (29) و (32) این قانون جاری نمی باشد .

جریمه کتمان درآمد

تبصره 1- شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده ( 219)قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مودیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جاری نمی باشد.

این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده (14) این قانون و تبصره (1) ماده (19) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اجازه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را دارد، نمی باشد.

در هر صورت مفاد ماده(219) قانون مالیات‌های مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شود.

جریمه کتمان درآمد

تبصره 2- در خصوص مودیان عضو سامانه مودیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مودی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.

جریمه کتمان درآمد

تبصره 3- به منظور رسیدگی به پرونده‌های قابل طرح این قانون در شورایعالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش می یابد.

ب- در صورت عدم عضویت مودیان در سامانه مودیان مواد (97) ، (169) ، (181) ، (230) و بند (3) ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های این قانون، جاری است.

تبصره- ماده ( 272 ) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در مورد مالیات‌های این قانون جاری است.

جریمه کتمان درآمد

ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم

(اصلاحی 1394/04/31)در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند.

مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

جریمه کتمان درآمد

بخشنامه جدید بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی با امکان تقسیط بدهی 20/51510/د

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *